núkleokapsída -e ž  virol. nukleinska kislina s kapsido. Nekateri virusi sestoje samo iz nukleokapside, drugi pa imajo še ovojnico.  Vir: Mikrobiološki slovar - Slovensko mikrobiološko društvo

Komentiraj slovarski sestavek