pasterizácija -e ž  postopek segrevanja mleka in ali drugih tekočin z namenom, da bi uničili bolezenske mikrobe (npr. salmonele in bacile tuberkuloze) in obenem zmanjšali število nebolezenskih mikrobov. Po dolgotrajni metodi segrevamo mleko 30 minut pri 63° - 66°C, po kratkotrajni metodi 15 sekund pri 72°C, po trenutni metodi pa približno eno sekundo pri 80° - 85°C. Zaradi uničenja bolezenskih klic je pasterizirano živilo sanitarno neoporečno, zaradi zmanjšanega števila saprofitnih mikrobov pa ima podaljšano obstojnost. 



Vir: Mikrobiološki slovar - Slovensko mikrobiološko društvo

Komentiraj slovarski sestavek