póksvírus  -e  m, nav. mn.    veliki kompleksno zgrajeni, opekasti ali jajčasti virusi (230 x 400 nm) z dvoverižno DNA in ovojnico. Vsi predstavniki imajo skupen nukleoproteinski antigen, razmnožujejo se v citoplazmi gostiteljske celice. So povzročitelji koz pri človeku (virus variole) in živalih (govedo, koze, prašiči, perutnina, kunci, zajci). Nekateri predstavniki so patogeni za človeka in živali (virus govejih koz, virus koz pri opicah). Med poksviruse spada tudi virus vakcinije, ki so ga uporabljali za cepljenje proti črnim kozam.  Vir: Mikrobiološki slovar - Slovensko mikrobiološko društvo

Komentiraj slovarski sestavek