Ölvorwärmeeinrichtung f naprava za predgrevanje oljaVir: Nemško-slovenski avtomobilistični slovar - Majda Gregorka

Komentiraj slovarski sestavek