Planschlag m neravnost zaradi izrabljenosti; odklon kazalca pri merjenju izrabljenostiVir: Nemško-slovenski avtomobilistični slovar - Majda Gregorka

Komentiraj slovarski sestavek