Reifenaufstandsfläche f naležna ploskev pnevmatikeVir: Nemško-slovenski avtomobilistični slovar - Majda Gregorka

Komentiraj slovarski sestavek