Scheibendichtmittel n tesnilo za šipe, sredstvo za zatesnitev šipVir: Nemško-slovenski avtomobilistični slovar - Majda Gregorka

Komentiraj slovarski sestavek