Schwimmerkammerbelüftungsventil n prezračevalni ventil plovčevega prekataVir: Nemško-slovenski avtomobilistični slovar - Majda Gregorka

Komentiraj slovarski sestavek