Sekundärbackenkreis m krog sekundarnih zavornih čeljustiVir: Nemško-slovenski avtomobilistični slovar - Majda Gregorka

Komentiraj slovarski sestavek