Sitzbefestigungsschalen pl/f vdolbine v tleh za pritrditev sedežaVir: Nemško-slovenski avtomobilistični slovar - Majda Gregorka

Komentiraj slovarski sestavek