Splitgruppensteuerung f krmiljenje skupine razpolovljenih prestavVir: Nemško-slovenski avtomobilistični slovar - Majda Gregorka

Komentiraj slovarski sestavek