Spulenzündung f , normal klasični vžig s tuljavoVir: Nemško-slovenski avtomobilistični slovar - Majda Gregorka

Komentiraj slovarski sestavek