nevtropenija (slovensko) samostalnik, ž. sp.

Oblike: nevtropenij, nevtropenijah, nevtropenijam, nevtropenijama, nevtropenijami, nevtropenije, nevtropeniji, nevtropenijo


Angleški prevod: neutropeniaVir: Presisov večjezični slovar - Amebis

Komentiraj slovarski sestavek