zavihati nos (slovensko) glagol

Oblike: viha, vihaj, vihajmo, vihajo, vihajta, vihajte, vihajva, vihal, vihala, vihale, vihali, vihalo, viham, vihamo, vihaš, vihat, vihata, vihate, vihati, vihava, više, višejo, višem, višemo, višeš, višeta, višete, viševa, viši, višimo, višita, višite, višiva, zaviha, zavihaj, zavihajmo, zavihajo, zavihajta, zavihajte, zavihajva, zavihal, zavihala, zavihale, zavihali, zavihalo, zaviham, zavihamo, zavihan, zavihana, zavihane, zavihani, zavihano, zavihaš, zavihat, zavihata, zavihate, zavihati, zavihava, zaviše, zavišejo, zavišem, zavišemo, zavišeš, zavišeta, zavišete, zaviševa, zaviši, zavišimo, zavišita, zavišite, zavišiva


Slovenska sopomenka: vihati
Angleški prevod:
turn up nose
Nemški prevod:
rümpfen der NaseVir: Presisov večjezični slovar - Amebis

Komentiraj slovarski sestavek