goal's (angleško) pridevnik

Oblike: goals'


Povezava spredaj: main, final
Angleška sopomenka:
objective's, aim's, end's, cause's
Slovenski prevod:
cilj, namen, smoter
Nemški prevod:
Ziel, Vorgabe, Zielsetzung
Albanski prevod:
synim
Francoski prevod:
objectif, objet

Slovenski prevod: gol
Nemški prevod:
Tor
Albanski prevod:
gol
Francoski prevod:
but

Slovenski prevod: žargonsko vrata
Nemški prevod:
TorVir: Presisov večjezični slovar - Amebis

Komentiraj slovarski sestavek