wildly (angleško) prislov


Povezava zadaj: animal
Angleška sopomenka:
lawlessly
Slovenski prevod:
divje
Nemški prevod:
wild, toll

Povezava zadaj: party, fury
Angleška sopomenka:
frenetically
Slovenski prevod:
divje
Nemški prevod:
heftig

Kvalifikator: slabšalno
Angleška sopomenka:
uncivilizedly
Slovenski prevod:
slabšalno divjaško, necivilizirano
Nemški prevod:
unzivilisiert
Hrvaški prevod:
slabšalno divljački, neciviliziranoVir: Presisov večjezični slovar - Amebis

Komentiraj slovarski sestavek