prednji (slovensko) pridevnik

Oblike: prednja, prednje, prednjega, prednjem, prednjemu, prednjih, prednjim, prednjima, prednjimi, prednjo


Povezava zadaj: del
Slovenska sopomenka:
sprednji, strokovno anterioren
Angleški prevod:
front, strokovno anterior
Nemški prevod:
vordere
Albanski prevod:
përparmë
Hrvaški prevod:
prednji

Kvalifikator: starinsko
Povezava zadaj: odstavek
Slovenska sopomenka:
prejšnji, poprejšnji
Nemški prevod:
früher
Francoski prevod:
ancien, ex
Hrvaški prevod:
prijašnjiVir: Presisov večjezični slovar - Amebis

Komentiraj slovarski sestavek