blôg -a m (ang. blog, web log) pogovorno
1. spletni dnevnik , spletnik, v kronološkem zaporedju se dopolnjujoča skupina informacij, katerih namen je predstavitev osebe, dejavnosti ali organizacije ter vzpostavitev komunikacijskih kanalov
2. spletno mesto s prispevki, članki, mnenji, ki jih en avtor ali več avtorjev objavlja kot dnevnik in jih bralci lahko komentirajoVir: Slovar družboslovne informatike - Vanda Rebolj

Komentiraj slovarski sestavek