digitálna tehnologíja -e -e ž (ang. digital tehnology)
1. tehnologija, ki zapisuje podatke z omejenim številom znakov
2. skupno ime za digitalni avdio, video in digitalno fotografijoVir: Slovar družboslovne informatike - Vanda Rebolj

Komentiraj slovarski sestavek