bradikardíja -e ž (ȋ) med. pojav, da srce utripne v minuti manjkrat, kot je normalnoVir: Slovar slovenskega knjižnega jezika - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in avtorji

Komentiraj slovarski sestavek