bŕcati -am nedov. () 

  1. 1. suvati, udarjati z nogo: zbegana konja sta brcala; besno je brcal v vrata / dojenček brca
     
    ne kupuj tega konja, ker brca rad napada z nogami; pog. brcati žogo igrati nogomet
  2. 2. odstranjevati kaj s suvanjem noge: brcati kamenje s potiVir: Slovar slovenskega knjižnega jezika - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in avtorji

Komentiraj slovarski sestavek