dúhec-hca (ȗ) ekspr. manjšalnica od duh dúha: rahel duhec mu je udaril v nosVir: Slovar slovenskega knjižnega jezika - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in avtorji

Komentiraj slovarski sestavek