kinínski -a -o prid. (ȋ) nanašajoč se na kinin: kininski preparati / kininsko zdravljenje malarijeVir: Slovar slovenskega knjižnega jezika - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in avtorji

Komentiraj slovarski sestavek