kljukonós -a -o prid. (ọ̑ ọ̄) knjiž. ki ima ukrivljen nos: bil je suh, kljukonos človekVir: Slovar slovenskega knjižnega jezika - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in avtorji

Komentiraj slovarski sestavek