kokcidióza -e ž (ọ̑) vet. bolezen, ki jo povzroča kokcidij: zatiranje kokcidiozeVir: Slovar slovenskega knjižnega jezika - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in avtorji

Komentiraj slovarski sestavek