máseljc -a [səl(ȃ) 

  1. 1. nekdaj prostorninska mera, približno 3,5 decilitra: naročiti maseljc vina, žganja / iti na maseljc / maseljc moke, rži
  2. 2. star. vrček (za pivo): piti iz maseljca; bogato okrašen maseljcVir: Slovar slovenskega knjižnega jezika - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in avtorji

Komentiraj slovarski sestavek