máseljček -čka [səl(ȃ) manjšalnica od maseljc: šel je v gostilno na maseljček pivaVir: Slovar slovenskega knjižnega jezika - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in avtorji

Komentiraj slovarski sestavek