množínski -a -o prid. (ȋ) nanašajoč se na množino:

  1. a) množinski orodnik; množinske končnice / množinski samostalnik samostalnik, ki ima samo množino
  2. b) množinski izdelek / redko množinsko preseljevanje množično
     
    ekon. množinska proizvodnja proizvodnja, organizirana v velikem obsegu

množínsko prisl.: kobilice se pojavljajo množinsko v velikih množinahVir: Slovar slovenskega knjižnega jezika - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in avtorji

Komentiraj slovarski sestavek