nèkorékten -tna -o prid. (ȅ-ẹ̑) ki ni korekten: nekorektno dejanje, ravnanje / biti nekorekten do kogaVir: Slovar slovenskega knjižnega jezika - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in avtorji

Komentiraj slovarski sestavek