nosàn tudi nosán -ána (ȁ á; ȃ) ekspr. kdor ima velik, dolg nos: ta nosan mi ne ugaja
♦ 
zool. rdeči nosan roparska žuželka s kljuncem, s katerim ob nevarnosti daje cvrčanju podobne glasove, Rhinocoris iracundusVir: Slovar slovenskega knjižnega jezika - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in avtorji

Komentiraj slovarski sestavek