ográjen -jna -o prid. (ȃ) nanašajoč se na ograjo: ograjna vrata / ograjna mreža
♦ 
jur. ograjno sodišče od 14. do 18. stoletja plemiško sodiščeVir: Slovar slovenskega knjižnega jezika - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in avtorji

Komentiraj slovarski sestavek