oktroírati -am dov. in nedov. (ȋ) jur. uveljaviti brez odobritve parlamenta: oktroirati ustavo / oktroirati politični program

oktroíran -a -o: oktroiran program
 
zgod. oktroirana ustava ustava, ki jo je razglasil 3. septembra 1931 kralj AleksanderVir: Slovar slovenskega knjižnega jezika - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in avtorji

Komentiraj slovarski sestavek