opatíja -e ž (ȋ) večji samostan, ki ima opata ali opatinjo: benediktinska opatija / ta opatija je zidana v gotskem sloguVir: Slovar slovenskega knjižnega jezika - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in avtorji

Komentiraj slovarski sestavek