pítoven -vna -o prid. (ī) 

  1. 1. agr. ki je za pitanje: pitovna svinja; pitovno govedo / pitovna pasma
  2. 2. zastar. cepljen, gojen: pitovno drevoVir: Slovar slovenskega knjižnega jezika - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in avtorji

Komentiraj slovarski sestavek