poagitírati -am dov. (ȋ) s krajšim agitiranjem poskusiti doseči kaj: poagitirati za nove člane / poagitirati za kandidataVir: Slovar slovenskega knjižnega jezika - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in avtorji

Komentiraj slovarski sestavek