pohlépnež -a (ẹ̑) ekspr. pohlepen človek: bil je pohlepnež in brezsrčnežVir: Slovar slovenskega knjižnega jezika - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in avtorji

Komentiraj slovarski sestavek