prašičeréjec tudi prašičjeréjec -jca (ẹ̑) kdor redi, vzreja prašiče: bil je znan kot dober prašičerejecVir: Slovar slovenskega knjižnega jezika - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in avtorji

Komentiraj slovarski sestavek