práški -a -o prid. (á) nanašajoč se na Prago: praška univerza / praški slavistični kongres
 
publ. praška pomlad obdobje destalinizacije in demokratizacije od marca do avgusta 1968 v ČeškoslovaškiVir: Slovar slovenskega knjižnega jezika - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in avtorji

Komentiraj slovarski sestavek