prevzétnica -e ž (ẹ̑) ekspr. prevzetna ženska: že spet viha nos, prevzetnicaVir: Slovar slovenskega knjižnega jezika - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in avtorji

Komentiraj slovarski sestavek