soglásniški -a -o prid. (ȃ) nanašajoč se na soglasnik: soglasniški sklop; soglasniška premena
 
lit. soglasniški stik ujemanje soglasnikov ali soglasniških skupin v zaporednih besedah; aliteracijaVir: Slovar slovenskega knjižnega jezika - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in avtorji

Komentiraj slovarski sestavek