upokojênka tudi upokójenka -e ž (é; ọ́) ženska oblika od upokojenec: iskati za varstvo otroka mlajšo upokojenkoVir: Slovar slovenskega knjižnega jezika - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in avtorji

Komentiraj slovarski sestavek