zebú -ja (ȗ) zool. udomačeno govedo z veliko grbo na plečih, ki živi v Indiji, Bos indicusVir: Slovar slovenskega knjižnega jezika - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in avtorji

Komentiraj slovarski sestavek