zóber -bra (ọ́) zool. evropsko divje govedo svetlo rjave barve z močnim oprsjem, Bison bonasusVir: Slovar slovenskega knjižnega jezika - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in avtorji

Komentiraj slovarski sestavek