eksonim: Bab el Mandeb

Besedne oblike:
rodilnik: Bab el Mandeba
pridevnik: babelmandeški

Izvirno ime:
izvirno ime: Bāb al-Mandab
jezik izvirnega imena: arabski

Prevodi eksonima:

angl.: Bab el Mandeb
fran.: Bab-el-Mandeb
nem.: Bab al-Mandab
špan.: Estrecho de Mandeb
rus.: Bab-el'-Mandebskij proliv
ital.: Bab el-Mandeb
hrv.: Bab-el-Mandeb
madž.: Báb el-Mandeb

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: morski hidronim
celina, ocean: Indijski ocean
država, morje: Adenski zaliv/Rdeče morje
zemljepisna širina: 12° 35' 0" S
zemljepisna dolžina: 43° 20' 0" V

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: prevzeto drugotno originalno ime
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: priporočljiva raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877): Ožina Bab el Mandeb
Orožnov šolski atlas (1902): Bab al Mandeb
De Agostinijev šolski atlas (1941): Bab el Mandeb
Medvedov Veliki atlas sveta (1972):
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996): Bab al Mandeb
Atlas 2000 (1997):
Monde Neuf (2003): Bab al Mandab
Šolski atlas Mladinske knjige (2005): Bab al Mandab
Veliki atlas sveta (2005): Bab el Mandeb
Drugo:

Razno:
etimologija: Ime pomeni 'Vrata solza', kar se nanaša na nekdaj navigacijsko tvegano vožnjo skozi preliv.
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek