eksonim: Babilon

Besedne oblike:
rodilnik: Babilona
pridevnik: babilonski

Izvirno ime:
izvirno ime: KÁ.DINGIR.RA/Bābilim/Bābel/Babylōn/Bābil
jezik izvirnega imena: sumerski/akadski/hebrejski/grški/arabski

Prevodi eksonima:

angl.: Babylon
fran.: Babylone
nem.: Babylonien
špan.: Babilonia
rus.: Babilon
ital.: Babilonia
hrv.: Babilon
madž.: Babilon

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: zgodovinsko naselje
celina, ocean: Azija
država, morje: Irak
zemljepisna širina: 32° 32' 32" S
zemljepisna dolžina: 44° 25' 15" V

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: prevzeto in prilagojeno ime
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: nujna raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877):
Orožnov šolski atlas (1902): Babilonske razvaline
De Agostinijev šolski atlas (1941): Babilon
Medvedov Veliki atlas sveta (1972):
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996): Babilon
Atlas 2000 (1997): Babilon
Monde Neuf (2003):
Šolski atlas Mladinske knjige (2005): Babilon
Veliki atlas sveta (2005):
Drugo:

Razno:
etimologija: Ime naselja izhaja iz akadijskega Bab-ilān v pomenu 'Vrata bogov'.
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek