eksonim: Banjaluka

Besedne oblike:
rodilnik: Banjaluke
pridevnik: banjaluški

Izvirno ime:
izvirno ime: Banja Luka
jezik izvirnega imena: bošnjaški/srbski/hrvaški

Prevodi eksonima:

angl.: enako originalnemu imenu
fran.: enako originalnemu imenu
nem.: enako originalnemu imenu
špan.: Bania Luka
rus.: Banja-Luka
ital.: enako originalnemu imenu
hrv.: izvirno ime
madž.: enako originalnemu imenu

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: naselje
celina, ocean: Evropa
država, morje: Bosna in Hercegovina
zemljepisna širina: 44° 46' 26" S
zemljepisna dolžina: 17° 11' 46" V

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: slovensko ime
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: priporočljiva raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877): Banjaloka/Banjaluka
Orožnov šolski atlas (1902): Banjaluka
De Agostinijev šolski atlas (1941):
Medvedov Veliki atlas sveta (1972):
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996):
Atlas 2000 (1997):
Monde Neuf (2003):
Šolski atlas Mladinske knjige (2005):
Veliki atlas sveta (2005): Banjaluka
Drugo:

Razno:
etimologija: Prva beseda imena banja je svojilni pridevnik od izvorno iranske besede ban v pomenu 'guverner vojaške mejne province', izraz luka pa naj bi po Adriani Roomu pomenil okljuk na reki Vrbas, bolj verjetno pa se zdi, da pomeni 'loka, vlažen travnik'.
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek