eksonim: Beli rt

Besedne oblike:
rodilnik: Belega rta
pridevnik: belortski

Izvirno ime:
izvirno ime: Raʾs al-Abyaḍ
jezik izvirnega imena: arabski

Prevodi eksonima:

angl.: Cap Blanc
fran.: izvirno ime
nem.: Cap Blanc
špan.: ni znano ali ne obstaja
rus.: Blanko
ital.: Capo Bianco
hrv.: ni znano ali ne obstaja
madž.: Blanc-fok

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: obalna reliefna oblika
celina, ocean: Afrika
država, morje: Tunizija
zemljepisna širina: 37° 20' 14" S
zemljepisna dolžina: 9° 50' 11" V

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: popolno prevedeno ime
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: manj priporočljiva raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877): Nos Bianco/Nos Blanco
Orožnov šolski atlas (1902):
De Agostinijev šolski atlas (1941): Rt Blanc
Medvedov Veliki atlas sveta (1972):
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996): Beli rt
Atlas 2000 (1997):
Monde Neuf (2003): Rt Abiadh
Šolski atlas Mladinske knjige (2005): Beli rt
Veliki atlas sveta (2005): Beli rt
Drugo:

Razno:
etimologija:
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek