eksonim: Bospor

Besedne oblike:
rodilnik: Bosporja
pridevnik: bosporski

Izvirno ime:
izvirno ime: Karadeniz Boğazı/İstanbul Boğazı/Vosporos
jezik izvirnega imena: turški/grški

Prevodi eksonima:

angl.: Bosphorus/Bosporus
fran.: Bosphore
nem.: Bosporus
špan.: Bósforo
rus.: Bosfor
ital.: Bosforo
hrv.: Bospor
madž.: Boszporusz

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: morski hidronim
celina, ocean: Atlantski ocean
država, morje: Sredozemsko morje
zemljepisna širina: 41° 7' 1" S
zemljepisna dolžina: 29° 4' 44" V

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: tradicionalno podomačeno ime (z občutkom korena)
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: nujna raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877): Carjigradska ožina/Čarjigradska ožina
Orožnov šolski atlas (1902): Bospor
De Agostinijev šolski atlas (1941): Bosfor/Bospor
Medvedov Veliki atlas sveta (1972): Bospor
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996): Bospor
Atlas 2000 (1997): Bospor
Monde Neuf (2003): Bospor
Šolski atlas Mladinske knjige (2005): Bospor
Veliki atlas sveta (2005): Bospor
Drugo:

Razno:
etimologija: Turški imeni pomenita 'Črnomorski preliv' oziroma 'Carigrajski preliv'. Grško ime naj bi bilo po tradicionalni razlagi zloženka iz izrazov bous v pomenu 'vol' in poros v pomenu 'preliv, prehod', kar je, zanimivo, identično imenu angleškega mesta Oxford (Ox-ford).
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek