eksonim: Burgundska vrata

Besedne oblike:
rodilnik: Burgudskih vrat
pridevnik: burgundskovratski

Izvirno ime:
izvirno ime: Porte de Bourgogne
jezik izvirnega imena: francoski

Prevodi eksonima:

angl.: Burgundy Gate
fran.: izvirno ime
nem.: Burgundische Pforte
špan.: ni znano ali ne obstaja
rus.: ni znano ali ne obstaja
ital.: ni znano ali ne obstaja
hrv.: Burgundska vrata
madž.: ni znano ali ne obstaja

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: kopenska reliefna oblika
celina, ocean: Evropa
država, morje: Francija
zemljepisna širina: 47° 33' 45" S
zemljepisna dolžina: 6° 56' 17" V

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: popolno prevedeno ime
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: priporočljiva raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877):
Orožnov šolski atlas (1902):
De Agostinijev šolski atlas (1941): Burgundska vrata
Medvedov Veliki atlas sveta (1972):
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996):
Atlas 2000 (1997):
Monde Neuf (2003): Burgundska vrata
Šolski atlas Mladinske knjige (2005): Burgundska vrata
Veliki atlas sveta (2005):
Drugo:

Razno:
etimologija: Ime prelaza v kraju Belfort med Juro in Vogezi opozarja, da je bil tu branik pred vstopom v Burgundijo.
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek