eksonim: Dovrska vrata

Besedne oblike:
rodilnik: Dovrskih vrat
pridevnik: dovrskovratski

Izvirno ime:
izvirno ime: Straits of Dover/Pas-de-Calais
jezik izvirnega imena: angleški/francoski

Prevodi eksonima:

angl.: izvirno ime
fran.: izvirno ime
nem.: Straße von Dover
špan.: Paso de Calais
rus.: Pa-de-Kale
ital.: Stretto di Dover
hrv.: ni znano ali ne obstaja
madž.: Doveri-szoros

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: morski hidronim
celina, ocean: Atlantski ocean
država, morje: Rokavski preliv
zemljepisna širina: 51° 0' 44" S
zemljepisna dolžina: 1° 34' 8" V

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: popolno prevedeno ime
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: priporočljiva raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877): Doverska ožina
Orožnov šolski atlas (1902): Ožina Kale/Ožina Kalè
De Agostinijev šolski atlas (1941): Calaiska vrata
Medvedov Veliki atlas sveta (1972): Doverska vrata
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996): Dovrska vrata
Atlas 2000 (1997): Doverska vrata
Monde Neuf (2003): Doverska vrata/Dovrska vrata
Šolski atlas Mladinske knjige (2005): Dovrska vrata
Veliki atlas sveta (2005): Dovrska vrata
Drugo:

Razno:
etimologija: Eden najbolj znanih prelivov na svetu je poimenovan po angleškem mestu Dover na njegovi obali, ki je dobilo ime po reki Dour, katere ime je keltskega izvora in pomeni preprosto 'Voda'.
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek